preview
MĚŘENÍ A INDIKACE - Kontroléry a spínače
rpm switch

MS-01: Multifunkční spínač s LCD

Víceúčelový 4 kanálový spínač s LCD umožnující snadné nastavení několika spínacích podmínek individuálně pro každý kanál.
Jednotlivé výkonové výstupu jsou dimenzovány pro spínací proud až do hodnoty 5A.
Zařízení je možné použít jako RPM / TPS switch, VTEC / Nitrous controler, shift light, omezovač otáček, ...

Nastavitelné spínací podmínky:
- pohyb pod, nad, nebo v určitém spektru otáček
- překročení definováného natočení škrtící klapky
- dosažení nastavitelné provozní teploty motoru
- sepnutí jednoho, nebo obou digitálních vstupů


rpm switch

RS-01: Digitální RPM switch

Jedná se o modul spínající své výstupy na základě naměřených otáček. Může být použit jako shift light, omezovač otáček, ...

Modul disponuje třemi spínacími výstupy a jedním PWM výstupem určeným pro regulaci svítivosti LED (pokud jsou k modulu připojeny). Spínání každého výstupu je možné nastavit v rozsahu 200 - 14800 otáček za minutu v krocích po 200 otáčkách za minutu.

Zároveň je také možné nastavit jakým způsobem bude příslušný výstup spínán:
1. konstantní sepnutí po celou dobu dosažení/překročení nastavených otáček
2. 600 ms impulz po dosažení nastavených otáček
3. přerusované spínání po celou dobu dosažení/překročení nastavených otáček


Níže jsou uvedeny starších verze zařízení, které byly ukončeny, nebo nahrazeny novými typy.
kontroler

FC-01: Programovatelný kontrolér ventilátorů

Zařízení obsahuje dva na sobě nezávislé MOSFET výstupy určené pro ovládání ventilátorů chlazení.
Každý z výstupů je schopný spínat proudy až do hranice 15A a je mu možno nastavit individuální hodnoty teplot, při kterých dojde k jeho sepnutí a následnému rozepnutí.

Pro měření teploty je možné použít separátní čidlo, či signál z již nainstalovaného teplotního čidla na bloku motoru.
Nastavení zařízení probíhá pomocí krátký textových příkazů odeslaných z PC přes komunikační rozhraní RS-232.

Kontrolér dále obsahuje tyto funkce:
- programovatelný vstup přímého ovládání ventilátorů
- automatické dochlazování po vypnutí zapalování
- měření napětí baterie
- programovatelný varovný výstup


tps

TS-01: Analogový TPS switch

Zařízení slouží pro spínání dalšího výkonového elementu, při dosažení nastavené hodnoty vstupního signálu (0-5V).
Toho se využívá například při řízení solenoidu ovládajícího vstřikování N2O do motoru. Kdy se smí umožnit vstřikování plynu až po natočení škrtící klapky do určité polohy.