preview
MĚŘENÍ A INDIKACE
zobrazovac

Digitální a analogové zobrazovače

Určeny pro sledování stavu veličin spojených s provozem automobilů, jejich motorů a převodovek (teplota, tlak, napětí, ...).
Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displejích ruzných typů. Většina zařízení je vybavena světelnou a zvukovou, varovnou indikací.
Zařízení dále obsahují různé nadstavbové funkce, které jsou specifické pro jejich jednotlivé typy.

MG-01: Vícenásobný OLED zobrazovač
DG-xx: Duální LCD zobrazovač
DM-xx: Modul duálního LCD zobrazovače
SG-01: Indikátor funkce úzkopásmové lambda sondy


shift light

Duální a sekvenční shift lighty

Slouží k indikaci dosažení nastavené hranice otáček motoru. Což výrazně zkracuje reakční čas při přeřazení, usnadňuje řazení v optimálních otáčkách a snižuje zatížení řidiče při jízdě.
Indikace je prováděna pomocí vysoce svítivých LED a akustického měniče. Vždy je možné vybrat z několika jejich módů, intenzity jasu,
zvukového upozornění a dalších doplňkových funkcí, které jsou specifické pro jednotlivé přístroje.

SL-06, SL-04, SL-03: Sekvenční shift light
SL-05, SL-02: Duální shift light
SL-01: Shift light


kontroler

Kontroléry a spínače

Zařízení sloužící pro spínání či řízení výkonových elementů jako jsou ventilátory, solenoidy, přerušovače zapalování, atd.

MS-01: Multifunkční spínač s LCD
RS-01: Digitální RPM switch
FC-01: Programovatelný kontrolér ventilátorů
TS-01: Analogový TPS switch


cidlo

Použité snímače

Seznam čidel spolupracujících s výše uvedenými zařízeními, včetně technických parametrů a katalogových listů.